Nauczyciele

Dyrektor szkoły  - mgr Robert Dębski 

 

 

Nauczyciele uczący w liceum w roku szkolnym 2017/18

 

Język polski

mgr Antonina Morawczyńska

dr Jadwiga Wolska

Matematyka

mgr Ludwik Hebda

mgr Angelika Ćwiertniewicz

Język angielski

mgr Anna Dudek

mgr Grażyna Marek-Singh

Informatyka

mgr Jacek Dusik

Język niemiecki

mgr Elżbieta Wójcik

Ekonomia stosowana

mgr Wanda Mikołajczyk

Język rosyjski

mgr Renata Bandyk

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Tomasz Gabryś

Historia

mgr Edyta Barnaś

mgr Robert Dębski

Wiedza o kulturze

mgr Anna Dudek

Biologia

mgr Urszula Waksmundzka

Wiedza o społeczeństwie

mgr Edyta Barnaś

Chemia

mgr Urszula Waksmundzka

 

Wychowanie fizyczne

mgr Urszula Malinowska

mgr Jacek Dusik

Geografia

mgr Wanda Mikołajczyk

Religia

ks. Stanisław Kłyś

Fizyka

mgr Ludwik Hebda

mgr Angelika Ćwiertniewicz

Pedagog szkolny

mgr Małgorzata Forszpaniak

 Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Dorota Nelle-Zborowska

Biblioteka

mgr Andrzej Schabowski